Výběr a implementace informačního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o tématu výběru vhodného informačního systému pro zjednodušení řízení vztahů se zákazníky a podporu projektového řízení malé firmy. Po úvodní rekapitulaci základních pojmů a použitých metod se zaměřuje na samotnou analýzu současného stavu společnosti. Na základě analýzy jsou pak definovány jednotlivé požadavky na informační systém. Cílem je vybrat a implementovat společnosti informační systém vyhovující definovaným požadavkům a umožnit manažerům snadnější cestu k novým obchodním příležitostem, administrativě, řízení projektů a řízení vztahu se zákazníky.
This bachelor thesis deals with the topic of selecting a suitable information system to simplify customer relationship management and support project management of a small company. After an initial recapitulation of the basic concepts and methods used, it focuses on the actual analysis of the current state of the company. Based on the analysis, the individual requirements for the information system are then defined. The aim is to select and implement an information system for the company that meets the defined requirements and provides managers with an easier path to new business opportunities, administration, project management and customer relationship management.
Description
Citation
TIHLAŘÍKOVÁ, L. Výběr a implementace informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Tereza Šustrová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího diplomové práce: Jaký je aktuální vývoj v oblasti Vašich návrhů? - Odpovězeno Otázky oponenta diplomové práce: Patří náklady na návrh a implementaci do opakujících se nákladů (tab. 20, str. 71)? - Odpovězeno Otázky Komise: Ing. Tereza Šustrová, Ph.D.: Proč do variant možných řešení byly zahrnuty systémy "Pohoda" a "Money"? - Odpovězeno doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: V jakých hodnotách se pohybuje pravděpodobnost? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO