Side Effect / This could be us

Abstract
Moje bakalářská práce s názvem Side Effect/ This could be us se sestává ze série fotografií a textů ve formě vizuálního intimního deníku a zaměřuje se především na sebereflexe. Stejně jako ve svých předchozích pracích reflektuji romantické a sexuální vztahy, změny svého vědomí a fyzického stavu ať už v důsledku zamilovanosti, silné mentální závislosti nebo během užívání antidepresiv. Vedlejší účinky psychoterapie ovlivňující sexualitu jsou jedním z témat mého projektu. Vytvářením svých autoportrétů a explicitních poslání uspokojuji do jisté míry i obsedantní potřebu sdílet svůj intimní život - digitální exhibicionismus má v tomto případě terapeutický význam, pomáhá prožít a vyrovnat se se svým současným stavem. Interpretuji intimitu z pohledu vnitřního a veřejného osobního prostoru. Zkoumám tělesnou a symbolickou rovinu textu a vlastní tělo jako nástroj zachování a prožívání vzpomínek, představuju tělo jako mapu doteku, dávám svým zážitkům fyzickou podobu.
My bachelor thesis Side Effect / This could be us consists of a series of photographs and the texts in the form of a visual intimate diary and focuses mainly on self-reflection. As in my previous works, I reflect on romantic and sexual relationships, changes in my mental and physical condition, whether caused by love affairs, any kind of addiction, or by taking anti- depressants. The side effect of medical psychotherapy affecting sexuality is one of the top- ics I reveal in my project. By creating my self-portraits and writing explicit notes, I satisfy the obsessive need to share my intimate life - digital exhibitionism has a therapeutic meaning in this case, it helps to ex- perience and cope with my current state. I interpret intimacy from the perspective of sharing a personal space. I explore the physical and symbolic nature of the text as the way of ex- pression and my own body as a tool for preserving and living memories. Focusing on the body I materialise it as the map of touches, I turn my experiences into a physical form.
Description
Citation
MASEVNINA, P. Side Effect / This could be us [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) Mgr. Zuzana Kubíková (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) MgA. Marek Meduna, Ph.D. (člen) MgA. Jana Bernartová, Ph.D. (člen) Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora (člen) doc. Mgr. Jana Preková (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby se komise seznámila s prací – instalací zahrnující fotografie. Následně byly představeny posudky vedoucí práce a oponentky. V rozpravě byly položeny dotazy týkající se objektifikace a vztahu autorky k médiu fotografie, diskutováno bylo napětí mezi osobní zainteresovaností a chladností, vyprázdněností obrazů. Studentka byla dotázána, zda zvažovala i jiné způsob instalace. Všechny dotazy položené v rozpravě byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO