Optimalizace výrobního procesu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobního procesu ve vybrané společnosti. V první části jsou vymezena teoretická východiska metodiky Lean Six Sigma a nástroje, techniky a pojmy, které tato metodika poskytuje. V analytické části je krátce představena společnost a produkt, který je na lince vyráběn. Poté jsou nástroje metodiky Lean Six Sigma využity k analýze stávajícího procesu. V návrhové části se věnuji návrhu zavedení nového procesu na výrobní lince. V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky a je vyčíslena předpokládaná finanční úspora.
The bachelor thesis deals with optimization of manufacturing process in the chosen company. The first part defines the theoretical basis of the Lean Six Sigma methodology and the tools, techniques and concepts that this methodology provides. The analytical part introduces the company and the product that is produced on the production line, then the tools of the Lean Six Sigma methodology are utilized to analyze the current process. The design part deals with the proposal to introduce a new process on the production line. In the final part of the thesis, the results are evaluated and the expected financial savings are quantified.
Description
Citation
NĚNIČKA, M. Optimalizace výrobního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno prof. Koráb: Co znamená Vámi zmíněná cena práce u uvedených kalkulací ve vztahu např. k nákladům mezd? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO