Návrh sběrné optické soustavy pro vícekanálový spektrometr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Při spektroskopii laserem buzeného plasmatu je intenzita záření, jež vstupuje do spektrometru, velmi stěžejní, neboť na ní závisí dosažitelné detekční limity prvkové analýzy. V ideálním případě se sběr záření realizuje z jednoho místa plasmatu. Čím je intenzita větší, tím je výsledný graf intenzit vlnových délek zřetelnější, a proto je nutné mít co nejlépe optimalizovanou sběrnou optickou soustavu. Stávající sběrná optická soustava nebyla optimalizována na připojení k vícekanálovému spektrometru, což mělo za následek sběr z různých bodů v případě využití optického multivlákna. Proto byl vznesen požadavek na návrh nové optické soustavy, jež by byla optimalizována pro využití vícekanálových spektrometrů, a pro co nejefektivnější sběr záření. Po vyhotovení návrhu a vyrobení navržených dílů byla sběrná optická soustava pro vícekanálový spektrometr otestována. Při testu bylo zjištěno, že navrhovaná sběrná optická soustava je dobře kalibrovatelná a umožňuje sběr záření z jednoho bodu. Test je považován za úspěšný.
In laser-induced breakdown spectroscopy, the intensity of radiation that enters the spectrometer is crucial. Ideally, the collection of radiation is from a single point of plasma. The greater the intensity of radiation is, the more perspicuous the graph of wavelengths is. Therefore, it is necessary to have the best optimized optical collection system. The existing collection system was not designed for connection to a multichannel spectrometer. The use of the optical multifibre resulted in a collection of radiation from different spots in plasma. Therefore, there was a request for a new optical system designed to collect radiation from a single point of plasma and would be suited for the best collection of radiation. The designed and manufactured collection system was tested. During the test was discovered that the collection system can be calibrated well and allows collection from one point of plasma. The test is considered successful.
Description
Citation
SOVADINA, P. Návrh sběrné optické soustavy pro vícekanálový spektrometr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Po otázkách oponenta bylo diskutováno Způsob řešení posuvů. Přesnost údajů ve výkresové dokumentaci součástí pro 3D tisk. Student na otázky odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO