Přídavné zařízení typu podřezávací pila

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá návrhem kotoučové pily jakožto přídavného zařízení pro smykem řízený nakladač. Zařízení slouží ke kácení a řezání dřevin. V úvodu jsou stručně popsány stroje, které tyto typy zařízení využívají a také některá konkrétní zařízení od vybraných výrobců. Následuje návrh vlastního řešení včetně volby komponent. Poslední část práce se věnuje kontrolním a základním pevnostním výpočtům vybraných konstrukčních uzlů. Dle vlastního návrhu je vytvořen 3D model celého zařízení, a z něj výkresová dokumentace.
This work deals with design of a circular saw as an attachment for skid steer loader. Attachment is used for felling and cutting woody plants. The introduction briefly describes machines that use these types of attachments and also describes some specific attachments from selected manufacturers. The following part of the work is design of own solution including the choice of components. The last part of the work deals with control and basic strength calculations of selected components. According to own design, 3D model of whole attachment is created and drawing documentation is made from this model.
Description
Citation
BURIAN, M. Přídavné zařízení typu podřezávací pila [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Pevnostní kontrola neotočného čepu. - odpovězeno 2. Jaký je způsob práce při řezání? - odpovězeno 3. Podrobné řešení hydraulického obvodu k přídavnému pracovnímu zařízení. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO