Stereofonní audio zesilovač s výstupním výkonem 2 x 120 W / 4 ohmy ve třídě AB

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V tejto bakalárskej práci sa budeme zaoberať návrhom stereofónneho zosilňovača s výkonovým stupňom v pracovnej triede AB s menovitým výkonom 2x120 W/4. Samotný audio zosilňovač sme sa rozhodli koncipovať do blokov, pričom jednotlivé bloky môžeme v prípade potreby rozšíriť o ďalšie. V prvej kapitole si navrhneme kmitočtové korekcie pre audio zosilňovač s použitím operačných zosilňovačov. V druhej kapitole si navrhneme indikáciu vybudenia audio zosilňovača, za použitia integrovaného obvodu LM3915 v zapojení s LED diódami. V tretej kapitole si navrhneme samotný výkonový stupeň audio zosilňovača pracujúceho v triede AB s výkonom 120 W. V štvrtej kapitole si navrhneme ochranu pripojenej reprosústavy k zosilňovaču. V šiestej kapitole navrhneme napájacie obvody pre audio zosilňovač. V ďalších kapitolách bude popísaná realizácia a meranie navrhnutého audio zosilňovača.
In this bachelor thesis we will deal with the design of a stereo amplifier with a power stage in working class AB with a nominal power of 2x120 W / 4. We decided to design the audio amplifier itself into blocks, while we can expand the individual blocks by others if necessary. In the first chapter we propose frequency corrections for an audio amplifier using operational amplifiers. In the second chapter we will propose an indication of the excitation of the audio amplifier, using the integrated circuit LM3915 in connection with LED diodes. In the third chapter we will design the power stage of the audio amplifier operating in class AB with a power of 120 W. In the fourth chapter we will design the protection of the connected speaker to the amplifier. In the sixth chapter we will design the power circuits for the audio amplifier. The next chapters will describe the implementation and measurement of the proposed audio amplifier.
Description
Citation
PAVLOVIČ, M. Stereofonní audio zesilovač s výstupním výkonem 2 x 120 W / 4 ohmy ve třídě AB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (předseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Jelínková (člen) Ing. Pavel Záviška (člen) MgA. Michal Indrák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Jakou hodnotu má ve schématu na obr. 9 L1? Proč není tato cívka v simulačním schématu? Jaké má mít koncový stupeň napěťové zesílení? Simulace naznačuje 34 dB, ale v kapitole o měření je jen kmitočtová charakteristika předzesilovače/korekcí se středním zesílením kolem 12 dB. Proč nejsou uvedeny/změřeny všechny výsledky, jaké byly ukázány pro simulace, a detailněji porovnány? Byla hodnota zkreslení 0,084% dosažena při jmenovitém výkonu 118,8 W? Jakou hodnotu zkreslení povoluje norma při max. výkonu celého zesilovače? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO