Návrh tvorby logistické koncepce v obchodní organizaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na nalezení vhodného dopravce k zákazníkovi, na výběr platebních metod, které budou zákazníkovi nabízeny a na obalové hospodářství, které by mělo být shodné s hodnotami společnosti XY s.r.o. Diplomová práce je rozdělena do tří části. První teoretická část slouží k vysvětlení pojmů a pochopení problematiky. Druhá analytická část je zaměřena na analýzu a srovnání dopravců, platebních metod a obalového hospodářství. V poslední návrhové části jsou představeny návrhy řešení.
The diploma thesis is focused on finding a suitable carrier for the customer, on the selection of payment methods that will be offered to the customer and on the packaging management, which should be identical with the values of the company XY s.r.o. The diploma thesis is divided into three parts. The first theoretical part serves to explain the concepts and understand the issue. The second analytical part is focused on the analysis and comparison of carriers, payment methods and packaging management. The final part presents proposed solutions.
Description
Citation
HLAVOŇOVÁ, B. Návrh tvorby logistické koncepce v obchodní organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Bartošek: Jak jste pracovala s termínem logistická koncepce, resp. jak je chápán ve Vaší diplomové práci? - odpovězeno Ing. Luhan: Proč jste vycházela z údajů z roku 2021? Odpovídá typický zákazník daného podniku typickému zákazníkovi na globálním trhu kosmetických služeb? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO