Optimalizace parametrů navařování niklovou slitinou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá volbou a optimalizací parametrů navařování válcového hrdla Venturiho trubice. Trubice je vyrobena z uhlíkové oceli ASME SA-106 Grade C. Válcové hrdlo se navařuje metodou PTA. Přídavný materiál je prášek niklové slitiny Inconel 625. Návary jsou navařovány bez rozkyvu. Požadavkem bylo dosáhnout navýšení maximálního možného hmotnostního průtoku prášku spolu s dalšími parametry a získat tak maximální výkon navaření. Návary byly kontrolovány vizuální a kapilární zkouškou. Z návarů se připravily metalografické výbrusy. Hodnotila se hodnota zředění, výška převýšení a šířka tepelně ovlivněné oblasti. Dosažené výsledky jsou porovnány s parametry úspěšně používanými spolupracující firmou.
The aim of these master's thesis is to choose and optimize parameters of the Venturi tube throat weld cladding. The Venturi tube is made from carbon steel ASME SA-106 Grade C. The weld cladding is performed by plasma transferred arc welding. The throat is weld overlaid with nickel base powder Inconel 625. The overlays are made without oscilation. The main requirement was to find a maximum possible powder feed rate and others welding parameters to develop maximum welding speed and productivity on automat. Visual and penetrant testing on the overlays were performed. Metalographic samples were prepared. On the samples was meassured dilution, overlay thickness and width of the heat affected zone. Results are compared with parameters succesfully used in the cooperating company.
Description
Citation
LAUŠ, L. Optimalizace parametrů navařování niklovou slitinou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kubíček, IWE (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Marek Slováček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Čím si vysvětlujete vznik studených trhlin? (otázka byla plně zodpovězena) 2. Zkusil jste si spočítat předehřev dle normy ČSN EN 1011-2? (otázka byla částečně zodpovězena) 3. Proč se navařuje Inconelem? (otázka byla částečně zodpovězena) 4. Jaké jsou obecné výhody Inconelu? (otázka byla plně zodpovězena) 5. Jsou niklové návary vhodné pro korozní prostředí? (otázka byla plně zodpovězena) 6. Jakou metodu byste použil pro detekci objemových vad? (otázka částečně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO