Aktuální vývoj emisních norem v EU a jejich dopad na ekonomické řízení vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá vývojem emisních norem v EU a posuzuje jejich dopad na ekonomické řízení společnosti RENOCAR a.s. V práci jsou použity především ná-stroje strategické a ekonomické analýzy. Na tvorbu výsledného modelu je použit pro-gram Gretl.
This diploma thesis deals with the development of emission standards in the EU and assesses their impact on the economic management of RENOCAR a.s. The diploma the-sis uses mainly methods of strategic and economic analysis. The Gretl software is used to create the resulting model.
Description
Citation
BENEŠ, O. Aktuální vývoj emisních norem v EU a jejich dopad na ekonomické řízení vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky oponenta práce – odpovězeno doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. – Jak se automobilový průmysl angažuje ve tvorbě infrastruktury pro elektromobily? – odpovězeno RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. – Na základě čeho jste vyloučil lineární model? V jakém program jste zpracoval statistiku? – odpovězeno Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. – Proč máte v teoretické části metody, které nebyly použiti v analytické části práce? Jak Vám pomohla SLEPT analýza k tvorbě návrhů? Na základě čeho jste ve své práci hodnotil dopady na ekonomické řízení? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO