Návrh podnikového finančního plánu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na návrh podnikového finančního plánu a je rozdělena do tří částí. První část popisuje základní teoretická východiska týkající se tématu diplomové práce sloužící k vysvětlení základních pojmů této problematiky. V úvodu další části je nejprve představena vybraná společnost, následuje provedení strategické a finanční analýzy, a na to navazující SWOT analýza. Poslední část se věnuje již samotnému návrhu finančního plánu pro následující čtyři roky, který je sestaven v optimistické a pesimistické variantě a je zakončen zhodnocením obou variant.
The master‘s thesis is focused on a draft of a corporate financial plan and it is divided into three parts. The first part describes the basic theoretical background related to the topic of the thesis and serves to explain the basic concepts of this issue. The second part starts with the introduction of a selected company, followed by a strategic and financial analysis and finished by a SWOT analysis. The last part deals with the draft of the financial plan for the next four years, which is compiled in an optimistic and pessimistic scenario, concluding with evaluation of both scenarios.
Description
Citation
NUZÍKOVÁ, J. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2022-06-10
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.: Jakou má vypovídací hodnotu VH (proč ho uvádíte jako silnou stránku společnosti)? Vysvětleno. V čem spatřujete výhody, pokud společnost rychleji inkasuje pohledávky než hradí závazky? Odpovězeno. Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA: Nemáte v práci na str. 38 v tabulce (polynomický model) numerickou chybu? Po konzultaci dané tabulky se studentkou bylo zjištěno, že v tabulce je drobná numerická chyba. doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Jaká je pozice společnosti na trhu? Odpovězeno. V práci navrhujete investiční úvěr v hodnotě 30 mil. Kč s úrokem 6 % p.a. Jsou tyto parametry úvěru reálné? Vysvětleno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO