Návrh mezinárodního marketingového mixu vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca je zameraná na návrh marketingového mixu pre vybranú spoločnosť, ktorá plánuje vstúpiť na zahraničný trh, na základe vykonanej analýzy súčasnej situácie. Práca je rozdelená na tri hlavné kapitoly. Teoretická časť popisuje jednotlivé potrebné pojmy, analýzu PESTLE, Porterovu analýzu, analýzu marketingového mixu, meranie správania zákazníkov, dotazníkové šetrenie, analýzu SWOT a analýzu rizík. V druhej, analytickej časti je predstavená samotná spoločnosť, vykonaná analýza jej súčasnej situácie na základe vybraných modelov a jej súhrnné zhodnotenie. Posledná časť je zameraná na vypracovanie marketingového mixu spoločnosti pre vstup na zahraničný trh.
The diploma thesis is focused on the proposal marketing mix of the selected company, which is about to enter the foreign market, based on an analysis of the current situation. The thesis is divided into three main chapters. Theoretical part is describing certain terms, clarification of PESTLE analysis, Porter analysis, marketing mix analysis, customer behavior measurement, questionnaire survey, SWOT analysis and risk analysis. In the second, analytical part, the company itself is introduced, the analysis of its current situation is made, based on selected models, and the summary evaluation is presented. The last part is focused on the elaboration of the marketing mix of the company in order to enter the foreign market.
Description
Citation
ŠIŠMIŠOVÁ, Z. Návrh mezinárodního marketingového mixu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucí práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno Otázky členů komise - doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. - Šla by česká studentka pracovat na Slovensko? - zodpovězeno Ing. Nina Bočková, Ph.D. - Porovnávala jste finanční náklady z pohledu pracovní síly v ČR nebo jen na Slovensku? - zodpovězeno doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. - Navrhovala jste rozšíření dalšího jazyku, jaký další jazyk navrhujete z hlediska jména firmy? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO