Investiční portfolio a jeho tvorba

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem diplomové práce je navržení struktury investičního portfolia pro fond kvalifikovaných investorů se zaměřením na americké veřejně obchodovatelné společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou vymezeny základní teoretické poznatky. Druhá část se zabývá praktickým aplikováním fundamentální analýzy. Výstupem analýzy je 6 akciových titulů ze 3 odvětví. Tituly jsou ve třetí části analyzovány mezipodnikovým srovnáním a je určen procentuální podíl na portfoliu.
The subject of the diploma thesis is to design the structure of an investment portfolio for a hedge fund with a focus on American publicly traded companies. The work is divided into three parts. The first part defines the basic theoretical knowledge. The second part deals with the practical application of fundamental analysis. The output of the analysis is 6 stocks from 3 industries. In the third part, the titles are analyzed by intercompany comparison and the percentage share in the portfolio is determined.
Description
Citation
LACKOVÁ, I. Investiční portfolio a jeho tvorba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázka vedoucího práce: Podle čeho byla stanovena konkrétní kritéria pro screening odvětví a hodnocení společností (emitentů akcií)? - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Nezměnily aktuální události ve světě výsledky odvětvové analýzy, resp. výběr odvětví pro Vaši práci? - Odpovězeno Prof. Škapa: Vysvětlete rozdíl odvětvové analýzy v kontextu otázky oponenta práce. Co je základ návrhu? Máte opravdu diverzifikovaná odvětví? - Částečně odpovězeno Prof. Meluzín: Kdo bude správcem fondu? - Částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO