Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce pojednává o aplikaci fuzzy logiky v rámci hodnocení vhodného a optimálního dodavatele přepravních služeb za použití rozhodovacích modelů, které byly vytvořeny v programech Microsoft Excel a MathWorks MATLAB. Tyto rozhodovací modely slouží pro vyhodnocení nabízených služeb jednotlivých dodavatelů na základě stanovených kritérií. Podle výsledného hodnocení si daná společnost vybere svého budoucího optimálního dodavatele.
This thesis deals with the aplication of fuzzy logic in the evaluation and optimal supplier of transport services using decision models that were created in Microsoft Excel and MathWorks MATLAB. The use of these decision models is to evaluate the services offered by individual suppliers on the basis of established criteria. The company will choose its future optimal supplier according to the final evaluation.
Description
Citation
ŠŤÁVA, A. Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Zuzana Janková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Karel Doubravský, Ph.D. - Jak byla vytvářena pravidla? - odpovězeno. Ing. et Ing. Zuzana Janková, Ph.D. - Jak lze využít odvětví AI pro vytváření pravidel? - odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO