Návrh využití modelu EFQM ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce analyzuje výkonnost společnosti Mejzlik Propellers s.r.o. využitím Modelu EFQM. První část práce je zaměřena na teoretický popis měření výkonnosti a Modelu EFQM. V druhé části práce je hlavní pozornost věnována provedení analýzy současného stavu společnosti dle dotazníku Modelu EFQM. Závěr práce je tvořen návrhy pro zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy Mejzlik Propellers s.r.o. na základě výsledků provedené analýzy.
This Master’s thesis analyzes the performance of company Mejzlik Propellers Ltd. by using EFQM Model. The first part of the thesis describes the theoretical background of performance assessment and the EFQM Model. The second part focuses on the analysis of the current state of the company according to the EFQM Model questionnaire. Based on the analysis results, the last part proposes improvements to increase the company‘s performance and competitiveness.
Description
Citation
DÍTĚ, R. Návrh využití modelu EFQM ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázka vedoucího práce: Jak chápete konkurenceschopnost firmy a výkonost firmy? - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Doplňte, zda CRM systém ve společnosti takovou automatizaci umožňuje (nejen sběr dat, ale zejména jejich vyhodnocení), případně zda by bylo vhodné jej nahradit. - Odpovězeno Ph.D. Bumberová: Vyčíslete celkové přínosy práce? Kvantifikujte je. - Částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO