Tvorba komunikace přes rozhraní OPC UA mezi PC a PLC Siemens SIMATIC S7-1200

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá datovou výměnou mezi PC a PLC prostřednictvím moderního komunikačního rozhraní OPC UA. Je uvažována konfigurace serveru na straně PLC a klientská aplikace pro PC včetně popisu tvorby. Důraz je kladen zejména na edukační přínos, proto jsou vytvořené aplikace spíše jednoduššího charakteru. Práce je dále doplněna o stručné shrnutí poznatků v oblasti průmyslové komunikace, OPC UA protokolu a TIA Portal pro snazší pochopení dané problematiky.
This bachelor’s thesis introduces a data exchange between a PC and PLC via a modern communication interface OPC UA. The thesis deals with a configuration of the server on a PLC and client applications for a PC including a description of its development. In this work the emphasis is especially put on educational purposes thus the aforementioned applications are of a simple character. The thesis is completed with a brief summary of findings in the field of industrial communication, OPC UA protocol and TIA Portal in order to better understand the topic.
Description
Citation
ŠTĚRBOVÁ, N. Tvorba komunikace přes rozhraní OPC UA mezi PC a PLC Siemens SIMATIC S7-1200 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Jakub Kůdela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka seznámila komisi s obsahem a cíli své BP. Následně zodpověděla dotazy oponenta a komise. doc. Matoušek: Časově kritické operace. Použití PROFINET.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO