Plánování výroby pro 3D tiskárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problém plánování výroby v kontextu 3D tisku. Analyzuje současné možnosti softwaru pro plánování výroby na 3D tiskárnách a soustředí se na další omezující podmínky výroby jako jsou zadávání výroby na tiskárně, doplňování materiálu nebo čas na sejmutí dokončeného výrobku z tiskové plochy. Další část práce se zabývá vývojem konzolové aplikace v jazyce C# pro plánování výroby na 3D tiskárnách. Popisuje metody, které byly využity pro návrh softwaru, a jejich problémy ohledně časové a výpočetní náročnosti. Výsledky všech metod jsou náležitě srovnány a zhodnoceny.
This bachelor thesis focuses on the problem of production planning in the context of 3D printing. It analyzes the current possibilities of software for scheduling for 3D printers and focuses on other restrictive production conditions such as entering production on a printer, refilling material or time to remove the finished product from the printing area. The next part of the work deals with the development of a console application in C # for scheduling for 3D printers. It describes the methods that were used to design the software and their problems in terms of time and computational complexity. The results of all methods are properly compared and evaluated.
Description
Citation
LENHART, V. Plánování výroby pro 3D tiskárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) Ing. Ivana Hromková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl dotazy oponenta a doplňující dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO