Návrh předního křídla vozu Formule Student

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá ověřením návrhu předního křídla na voze Formule Student. Práce je rozdělena do tří části. V první je provedena rešerše používaných křídel v soutěži Formule Student. Druhá část je věnována experimentu a poslední část se věnuje CFD výpočtům a porovnání s naměřenými hodnotami. Výpočtové zdroje na provedení simulací byly poskytnuty projektem e-Infrastruktura CZ“ (e-INFRA LM2018140) financovaných z programu MŠMT. Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI a projektem ELIXIR-CZ (LM2015047), částí mezinárodní infrastruktury ELIXIR.
This work deals with the verification of the design of the front wing on the Formula Student car. The work is divided into three parts. In the first, a search of the wings used in the Formula Student competition is performed. The second part is devoted to the experiment and the last part is devoted to CFD calculations and comparisons with measured values. Computations were done on computational resources supplied by the project „e-Infrastruktura CZ“ (e-INFRA LM2018140) provided within the program Projects of Large Research, Development and Innovations Infrastructures. Computational resources were provided by the ELIXIR-CZ project (LM2015047), part of the international ELIXIR infrastructure.
Description
Citation
VRUBEL, V. Návrh předního křídla vozu Formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval zkušební komisi svou závěrečnou práci a zodpověděl otázky oponenta. Následně odpovídal na otázky členů zkušební komise: Jaký je aerodynamický poměr přední a zadní nápravy? Zodpovězeno Jaké je zatížení na zadní křídlo a jaký efekt má difuzor? Zodpovězeno Byla šetřena citlivost difuzoru na světlou výšku? Zodpovězeno Byl zkoumán vliv klopení na kontakt předního křídla s vozovkou? Zodpovězeno Je měřeno rozložení tlaku na karoserii během jízdy? Zodpovězeno Co je myšleno měření pomocí 3D sondy? Zodpovězeno Jaké jsou nepřesnosti měření? Částečně zodpovězeno Jak vznikala vizualizace proudění? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO