Parametrický výpočtový model zásobníku nepotravinářských sypkých hmot

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením parametrického výpočtového modelu zásobníku sypkých hmot. V práci je zahrnuto seznámení s problematikou sypkých materiálů, teorie výpočtu tlakových poměrů v zásobníku, představení navržené konstrukce, vytvoření parametrického geometrického modelu v CAD systému a výpočtového modelu v MKP systému. Práce také obsahuje stručné představení použitých softwarů a princip práce s vytvořenými modely.
This bachelor thesis deals with the creation of a parametric computational model of a bulk material silo. The work includes acquaintance with the issue of bulk materials, the theory of calculation of pressure conditions in silo, introduction of the proposed structure, creation of a parametric geometric model in the CAD system and the calculation model in the FEM system. The thesis includes a brief introduction to the software used and the principle of working with the created models.
Description
Citation
ČERVENÝ, V. Parametrický výpočtový model zásobníku nepotravinářských sypkých hmot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Podpěrná konstrukce zásobníků nep. sypkých hmot. - částečně odpovězeno 2. Možné konstrukční úpravy z uvedeného řešení. - částečně odpovězeno 3. Jaký program jste využil při modelování navrženého řešení. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO