Pásový dopravník pro hnědé uhlí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Podstatou této bakalářské práce je provést funkční výpočet a konstrukční návrh pásového dopravníku pro dopravu hnědého uhlí s dopravním výkonem 135 000 kg·h-1, výškovým rozdílem 10,5m a osovou vzdáleností 50 m. Úvod práce zahrnuje stručný popis jednotlivých komponent pásových dopravníků. Dále práce obsahuje funkční výpočet dle normy ČSN ISO 5048, ze kterého je pak vycházeno při konstrukčním návrhu vlastního dopravníku a jeho rozměrů. K práci je přiložena požadovaná výkresová dokumentace.
The main key in this bachelor thesis is to calculate and design conveyor belt for transport of brown coal for the transport capacity of 140,000 kg per hour and the height difference of 10,5 m and axial distance between the drums at the both ends of 50 m. First part of the work is focused on the main parts of the conveyor belt construction. Then follows the part with the calculation of conveyor belt according to norm ČSN ISO 5048, which is then used for designing of the main parts of the conveyor belt and its dimensions. The thesis is extended by the required technical drawings.
Description
Citation
BEZDĚK, M. Pásový dopravník pro hnědé uhlí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Vysvětlete postup montáže dopravníku s ohledem na jednotlivé funkční celky. - odpovězeno 2. Vysvětlete detailně způsob napínání dopravníku s ohledem na zajištění tvarové stability napínacího šroubu a zajištění požadované velikosti napínací síly. - odpovězeno 3. Vhodné uchycení válečkových stolic na rámu pásového dopravníku. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO