Soubor demonstračních úloh pro předmět Úvod do kybernetiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikací v prostředí MATLAB App Designer. Popisuje využití reálných systémů a základních dynamických vlastností v aplikacích GUI pro výuku studentů v předmětu Úvod do kybernetiky. Výsledkem práce je aplikace s vazbou na modely vybraných reálných systémů vytvořenými v prostředí MATLAB Simulink.
This bachelor’s thesis is about making application in MATLAB App Designer. It describe using real systems and basic dynamic properties in GUI applications. It has use for students of Entrance for kyberneticts. Goal is to make application with conection on chosen systems created in MATLAB Simulink interface
Description
Citation
JALŮVKOVÁ, M. Soubor demonstračních úloh pro předmět Úvod do kybernetiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy. Student odpověděl na otázky oponenta. Komise měla dotazy: Napište vzorec pro výpočet energie na ohřev vody? Kdo vybíral typické představitele zařízení použité v příkladech? Jakým způsobem by se dal lépe linearizovat hydraulický systém? Lze měnit rozsah os na grafu v aplikaci?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO