Elektrická charakterizace grafenových vrstev a jejich využití jako plynové senzory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se orientuje na obecnou charakterizaci a popis grafenu a s ním spojených nanostruktur. Zahrnuje výrobu nejpoužívanějšími metodami včetně jejich výhod a úskalí. Grafenový vzorek pro nemožnost připojení běžným způsobem musel být nakontaktován pod vizuální kontrolou mikroskopem hrotovými kontakty ve stíněném prostoru. Následně byl podroben voltampérové charakterizaci za normálních podmínek na přístroji Keithley 4200-CSC. Dalším krokem bylo měřit tentýž vzorek při působení odlišné plynové atmosféry. Výsledkem je porovnání specifických reakcí na změnu plynu v atmosféře, v níž byla grafenová monovrstva vystavena.
This bachelor thesis focuses on the general characterization and description of graphene and related nanostructures. It involves production by the most used methods, including their advantages and disadvantages. Due to the impossibility of connection in the usual way, the graphene sample had to be contacted under visual inspection with a microscope with the tip contacts in the shielded area. Subsequently, it was subjected to current-voltage characterization with normal conditions on a Keithley 4200-CSC instrument. The next step was to measure the same sample under a different gas atmosphere. The result is a comparison of the specific responses to the change in gas atmosphere in which the graphene monolayer was exposed.
Description
Citation
KUČERA, Š. Elektrická charakterizace grafenových vrstev a jejich využití jako plynové senzory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Jurečková (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen) Larisa Chmelíková (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. položil otázku, jakou souvislost se studovaným biomedicínským oborem má téma práce? Larisa Chmelíková položila otázku, dalo by se použit oxid uhličitý jako experimentální plyn? Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. položil otázku, s jakým rozlišením byla měřena voltampérová charakteristika? Larisa Chmelíková položila otázku, jaké vlastnosti má použitý substrát? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO