Analýza latence Raspberry Pi OS s PREEMPT_RT záplatou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se věnuje analýze latence Linux jádra na Raspberry Pi OS a zjišťuje jaký vliv na latenci má rozšíření (patch) operačního systému (OS) PREEMPT_RT. Dále popisuje postup při kompilaci jádra Linuxu a jak při kompilaci zavést PREEMPT_RT rozšíření do OS. Práce také poskytuje náhled do tvorby RT aplikace a jejího využití při měření latence. Dále práce popisuje metody pro měření latence.
This bachelor's thesis deals with latency analysis on Raspberry Pi OS and it finds out how to PREEMPT_RT patch will affect latency. The thesis describes how to compile Linux kernel and how to apply the PREEMPT_RT patch. The thesis also provides an insight into creation of real-time application and how to use this application in measurement of latency. The thesis further describes methods for measurement of latency.
Description
Citation
MITĚV, M. Analýza latence Raspberry Pi OS s PREEMPT_RT záplatou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Arm, Ph.D. (člen) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy komise: jakým způsobem se dosáhne izolace jader a kolik jader student při testech použil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO