Firmware pro kalibrátor částečných výbojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je vytvoření firmwaru, který realizuje procesorové řízení pro dodaný hardware (kalibrátor měřičů částečných výbojů). Práce rozebírá, jaké jsou možnosti v oblasti procesorových řízení zařízení, jejich výhody a nedostatky a možná použití. Konkrétní realizace pak přibližuje tvorbu firmwaru v jazyce C pro procesory rodiny STM32 s použitím standardního rozhraní CMSIS.
The goal of this thesis is to create a firmware which realizes processor control for a given hardware (calibrator of partial discharge meters). Thesis describes what options are availible in the field of processor control of devices, their advantages, disadvantages and possible applications in real life. Concrete realization then provides a closer look on firmware creation in C programming language for STM32 processors using the standard CMSIS interface.
Description
Citation
TURINSKÝ, M. Firmware pro kalibrátor částečných výbojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Peter Honec, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na následující dotazy: - Jaký je princip/postup při kalibraci za použití Vámi implementovaného zařízení a pro kalibraci jakých přístrojů je určen? - Jak probíhalo měření s kalibrátorem částečných výbojů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO