Návrh laboratorní úlohy do laboratoře řízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem laboratorní úlohy a laboratorního přípravku do laboratoře zaměřené na výuku teorie řízení. Laboratorní přípravek obsahuje topné těleso, pomocí něhož se ohřívá vzduch v trubici. Cílem laboratorní úlohy je regulace teploty vzduchu v trubici v různých vzdálenostech od tepelného zdroje. Návrh řídicího algoritmu probíhá v prostředí Matlab Simulink, ke kterému je topné těleso společně s teplotními snímači připojeno pomocí měřicí karty NI DAQ USB-6001.
This work deals with a design of laboratory tasks and laboratory hardware for laboratory control. Laboratory equipment contains heating element placed in a pipe. Temperature sensors measure the current air temperature in the pipe. The heating element with the temperature sensors are connected to the computer through the DAQ USB-6001. The signal is read by Simulink program that will be used to design controllers for this system.
Description
Citation
KOZUMPLÍK, M. Návrh laboratorní úlohy do laboratoře řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy. Student odpověděl na otázky oponenta. Otázky komise: Na základě čeho jste vytvořil fyzikální model? Je platinový snímač zapojen dvouvodičově nebo čtyřvodičově.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO