Simulace chytrého elektroměru na platformě KYPO

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku chytrých sítí, chytrých měřičů a protokolů používaných v energetice. Část práce je věnována protokolu DLMS a specifikaci COSEM. Dále jsou v práci popsány cloudová platforma OpenStack a cyber range platformy, podrobněji pak KYPO CRP. V poslední části bakalářské práce je provedeno nasazení platforem OpenStack a KYPO CRP, kde na platformě KYPO je zprovozněn testovací scénář obsahující běžné prvky energetických sítí.
This bachelor thesis is focused on problematics of smart grids, smart meters and protocols which are used in the energy industry. The part of thesis is dedicated to DLMS protocol and COSEM specification. Cloud platform OpenStack and cyber range platforms, more specifically KYPO CRP, are subsequently described in this work. In the last part of the bachelor thesis deployment of platforms OpenStack and KYPO CRP is executed and testing scenario with common elements of energy networks is commissioned on the platform KYPO.
Description
Citation
MORAWIEC, D. Simulace chytrého elektroměru na platformě KYPO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (předseda) JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Pospíšil (člen) Ing. David Smékal (člen) Mgr. Ing. Pavel Šeda (člen) Ing. Radek Hartman, MBA (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO