Aplikace pro dobrovolné hasiče

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá vývojem webové aplikace pro dobrovolné hasiče. Aplikace umožňuje členovi jednotky reagovat na vyhlášení výjezdu a zobrazuje stavy jednotlivých členů na monitoru v hasičské zbrojnici. Zajišťuje ověřování uživatelů a umožňuje zobrazení informací o výjezdu včetně účastnících se hasičů. Aplikace přijme informaci o výjezdu pomocí webového aplikačního rozhraní od Raspberry Pi, které čte a formátuje SMS zprávy.
The thesis deals with the development of a web application for volunteer firefighters. The application allows a firefighter to respond to the incident notification and display the status of individual members on the monitor in the fire station. The aplication provides user authentication and allows the viewing of information about the incident, including participating firefighters. The application receives incident information via the web application interface from Raspberry Pi, which reads and formats SMS messages.
Description
Citation
VOPÁLKA, M. Aplikace pro dobrovolné hasiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (místopředseda) Ing. Peter Cíbik (člen) Ing. Tomáš Gerlich (člen) JUDr. Pavel Loutocký, BA (Hons), Ph.D. (člen) Ing. Ivo Strašil (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky komise: Proč jste nevyužil GPS pro lokalizaci členů sboru? Jaké je rozdíl ve využití RaspberryPi a mobilu ve vztahu s vaší implementaci?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO