Prováděcí projektová dokumentace pro elektrickou instalaci Loxone pasivního domu s FVE

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práca sa zaoberá problematikou projektovania silnoprúdových a slaboprúdových elektrických rozvodov v rodinnom dome, pričom sa kladie dôraz na ich pripojenie do inteligentného riadiaceho systému Loxone. V práci je popísaný riešený objekt, princíp návrhu ochrany pred bleskom, spôsob vedenia kabeláže, spôsob ovládania jednotlivých technológií systémom Loxone a popis proprietárnych protokolov Loxone a protokolov, prostredníctvom ktorých dokáže systém Loxone komunikovať s inými zariadeniami. V praktickej časti bola vypracovaná výkresová dokumentácia bleskozvodu, káblových trás, detailného zapojenia zberníc a komponentov Loxone a silnoprúdového a slaboprúdového rozvádzača. Ďalej bola spracovaná technická správa a rozpočet elektroinštalácie.
The thesis deals with the design of high-current and low-current electrical wiring in a house, with emphasis on their connection to the intelligent control system Loxone. The thesis describes the house, the principle of designing lightning protection, the way of cabling, the options to control individual technologies by the Loxone system and the description of proprietary Loxone protocols and protocols through which Loxone system can communicate with other devices. In the practical part was prepared drawing documentation for the lightning conductor, cable routes, detailed connection of Loxone buses and components and high-current and low-current switchboard. Furthermore, the technical report and the budget of the electrical installation were prepared.
Description
Citation
BOLF, M. Prováděcí projektová dokumentace pro elektrickou instalaci Loxone pasivního domu s FVE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (předseda) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Eva Holasová (člen) Ing. Zoltán Galáž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Sklenář, CSc. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponrnta: Dle půdorysu rodinného domu je součástí i pergola, která není nijak napojena na navrženou zemnící soustavu. Je vhodné či nutné tuto hliníkovou pergolu připojit rovněž na navrženou zemnící soustavu, i přes fakt, že je v ochranném pásmu zemničů? Na základě čeho byly stanoveny parametry energetické bilance v technické zprávě (soudobý výkon, soudobost a výpočtový proud)? Z rozpočtu není zřejmé jaký rozsah prací je v tomto rozpočtu zahrnut, jelikož je cena prací extrémně nízká (74tis), prosím o vyjasnění. Otázky komise: Jak je to s přepočítáváním z EUR na CZK? Rozvaděč je jen pro Loxone nebo i jiné technologie? Metalické vedení kategorie 5 a 6, proč není 7? Síťové aktivní prvky byly vybrány studentem? Proč se investor rozhodl pro technologii Loxone? Co systém Loxone zjišťuje z ochrany před bleskem? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO