Racionalizace obrábění tvarových ploch

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou typu frézování tvarových ploch. Teoretická část práce pojednává obecně o metodách obrábění podle typu řezného procesu, charakterizuje CNC stroje, stavbu CNC programu, řezné nástroje a typy tvarových ploch. V experimentální části jsou popsány dva přístupy 5 – ti osého obrábění, kontinuální obrábění a 3+2D obrábění. V této části je popsána konkrétní tvarová plocha, volba CNC strojů, řezných nástrojů, tvorba CNC programu v CAM softwaru a následná realizace obou metod obrábění. Výsledky obou metod jsou shrnuty v závěrečné části, konkrétně v technicko–ekonomickém zhodnocení a závěru.
Diploma thesis deals with milling of shaped surfaces. Theoretical part contains informations about methods of machining according to the cutting process, characterizes CNC machine, structure of CNC programs, cutting tools and types of shaped surfaces. In experimental part thesis described two methods of 5 axis machining: continuous machining and 3+2D machining. In this part there are destribed one specific shaped surface, choice of CNC machines and cutting tools, creation of CNC programs in CAM software and subsequent implementation both methods of machining. Results of both methods are summarized in the final section, specifically in the technical and economical evaluation and in the conclusion.
Description
Citation
ŠULCOVÁ, E. Racionalizace obrábění tvarových ploch [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen) Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Fabrika, pro kterou jste DP zpracovala předem definovala strategie obrábění? Zodpovězeno 2. Byly započteny do nových strategii i náklady na nový CAM software? Zodpovězeno 3. Programovala jste s korekci nebo bez korekcí nástroje? zodpovězeno 4. Proběhla i nějaká rozměrová kontrola obrobené plochy? Jak ji zkontrolovat? Zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO