Návrh optimální turistické trasy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem optimální turistické trasy. Jedná se o netriviální optimalizační problém, jehož výsledkem je personalizovaná turistická trasa. V praktické části se implementují vybrané algoritmy řešící problém návrhu optimální turistické trasy na reálných datech. Implementace vybraných algoritmů jsou využity při tvorbě mobilní aplikace.
This master’s thesis deals with the Tourist Trip Design Problem. Designing a tourist route is non-trivial optimization problem which results in personalised tourist tour. The algorithms which solve the Tourist Trip Design Problem are implemented to work with real world data. These algorithms were used during development of mobile application.
Description
Citation
BENDA, T. Návrh optimální turistické trasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student obeznámil komisi s cíli a výsledky své DP. Následně zodpověděl otázky oponenta a komise. doc. Matoušek: Robustnější charakteristiky
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO