Vytvoření a ověření modelu zobrazujícího polarimetru v Müllerově formalismu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem diplomové práce je vytvoření modelu zobrazujícího polarimetru vyvinutého firmou Meopta - optika, s.r.o. v Müllerově formalismu. Teoretická část práce se věnuje popisu Müllerova formalismu a experimentální sestavy polarimetru. V praktické části je popsán vytvořený matematický model a jeho softwarová implementace v prostředí MATLAB. Správnost modelu byla ověřena porovnáním výsledků měření s výsledky získanými za pomoci původního modelu využívajícího Jonesův formalismus. Rovněž byl vytvořen návrh držáku měřených vzorků a jeho výkresová dokumentace.
The aim of this master thesis is to create a model of imaging polarimeter developed by the company Meopta - optika, s.r.o. using Mueller formalism. The theoretical part describes Mueller formalism and polarimeter experimental setup. The practical part describes the created model and its software implementation in MATLAB environment. The model was verified by comparing measurement results with results obtained using the original model based on Jones formalism. In addition a sample holder design and its drawing documentation was created.
Description
Citation
LOCKER, T. Vytvoření a ověření modelu zobrazujícího polarimetru v Müllerově formalismu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Přesná mechanika a optika
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Po otázkách oponenta bylo dále diskutováno Rozměry vzorku a laterální rozlišení. Jaké druhy napětí ve vzorku je možné detekovat. Student na otázky odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO