Predikce výrobní přesnosti frézovacího obráběcího centra se svislou osou vřetena

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce obsahuje návrh metodiky predikce výrobní přesnosti u frézovacích obráběcích center se svislou osou vřetena. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku pracovní, geometrické a výrobní přesnosti, nejistoty výroby, systémového přístupu a popisuje současný stav vědy a techniky v řešené oblasti. Praktická část obsahuje samotný návrh metodiky predikce výrobní přesnosti u obráběcích center se svislou osou vřetena včetně verifikace této predikce u vybraných strojů.
This work contains a proposal for the methodology of production accuracy prediction for milling machining centers with a vertical spindle axis. The theoretical part focuses on the characteristics of working, geometric and production accuracy, production uncertainty, system approach and describes the current situation of science and technology in the field. The practical part contains the proposal of the methodology of production accuracy prediction for machining centers with a vertical spindle axis, including verification of this prediction for selected machines.
Description
Citation
BAŘINKA, M. Predikce výrobní přesnosti frézovacího obráběcího centra se svislou osou vřetena [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (člen) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil členy komise se svou závěrečnou prací na téma "Predikce výrobní přesnosti frézovacího obráběcího centra se svislou osou vřetena". Student úspěšně zodpověděl otázky oponenta. Jaká součást se měřila a s jakými parametry? (částečně zodpověděl) Kolik bodu a jakou metodou byly měřené součástí? (částečně zodpověděl) Na jakém zařízení byla součást měřená? (částečně zodpověděl) Má operátor za i údržbu stroje? (částečně zodpověděl) Co je považováno za konstantu při vyhodnocování naměřených dat? (částečně zodpověděl)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO