Algoritmus ICP a jeho použití pro sesazování 3D skenů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá ICP algoritmem používaným pro sesazování mračen bodů. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část shrnuje základní pojmy potřebné pro danou tematiku. Druhá část popisuje základní ICP algoritmus a jeho vylepšení. Poslední část obsahuje implementaci algoritmu v programovacím jazyce C# a výsledky testování na reálných datech.
This thesis deals with the ICP algorithm used for point cloud registration. The thesis is divided into three main parts. The first part summarizes the basic concepts needed for the topic. The second part describes the basic ICP algorithm and its improvements. The last section contains the implementation of the algorithm in the C# programming language and the results of testing on real data.
Description
Citation
FIALA, Z. Algoritmus ICP a jeho použití pro sesazování 3D skenů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr. (místopředseda) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (člen) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) Mgr. Jitka Zatočilová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Dotazy oponenta zodpovězeny. Další dotazy. Moore-Penroseova pseudoinverze matice Využití algoritmu sesazováni mračen Nutný a dostatečný počet bodů pro reprezentaci mračna
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO