Vliv nepřesnosti vinutí sedlových vychylovacích cívek na vady zobrazení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá výpočtem parazitických magnetických polí neseřízené deflekční cívky z důvodu výrobních nepřesností. Vztah mezi multipólovými magnetickými poli a asymetrickým rozložením vynutím elektronové vychylovací cívky je rozebrán. Nové a rychlé 2D metody výpočtu jsou představeny. Výsledky jsou poté porovnány s 3D metodou konečných prvků a s experimentem. Vliv multipólových parazitických polí způsobených nepřesností výroby na astigmatismus je tak v důsledku prošetřen.
This thesis deals with computing of parasitic magnetic fields of the misaligned deflection coil due to the manufacturing imperfections. The relation between the multipole magnetic fields and the asymmetric winding distribution of an electron deflection system is discussed. Novel and fast 2D methods of calculation are introduced. The results are then compared with the 3D final elements method as well as with an experiment. Consequently, the influence of the parasitic multipole fields due to the manufacturing imperfections on astigmatism is examined.
Description
Citation
MIČULKA, M. Vliv nepřesnosti vinutí sedlových vychylovacích cívek na vady zobrazení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (člen) doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Po otázkách oponenta bylo dále diskutováno Jaké další nepřesnosti můžeme očekávat u skutečné geometrie vychylovacích cívek. Student na otázku odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO