Návrh hydraulického ohraňovacího lisu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto práca sa zaoberá v prvej časti problematikou ohýbania, ohraňovania a rôznymi typmi ohraňovacích strojov. V časti druhej bol detailne navrhnutý mechanizmus slúžiaci na riadenie barana ohraňovacieho lisu počas ohybu. Boli rozpracované jednotlivé situácie, ktoré môžu pri práci nastať. Na ich základe a na základe teoretickej úvahy o deformácii jednotlivých súčastí vymysleného riešenia boli nadimenzované jednotlivé komponenty. Taktiež bolo načrtnuté možné riešenie základnej konštrukcie celého ohraňovacieho lisu podľa parametrov zadania. V závere bolo spomenuté doporučenie pre výrobu tohto riešenia.
The thesis is focused in the first part on the issue of bending and various types of press brakes In the second part, a mechanism was designed in detail to control the ram press brake during bending. The individual situations that may occur at work have been developed. Based on them and on the theoretical consideration of the deformation of individual parts of the invented solution, the individual components were dimensioned. A possible solution of the basic construction of the whole press brake according to the assignment parameters was also outlined. Finally, a recommendation for the production of this solution was mentioned.
Description
Citation
MACHARA, M. Návrh hydraulického ohraňovacího lisu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student v rámci prezentace seznámil zkušební komisi s principem a terminologií technologie ohraňování. Následně představil detaily a popsal princip funkce 2 navržených konstrukčních řešení včetně zhodnocení výhod či nevýhod dílčích variant a zdůvodnil volbu finálního konceptu. Výsledné řešení doplnil pomocí 3D vizualizací se slovním popisem funkce. Na závěr student zhodnotil doporučení své práce pro praxi. Na doplňující otázku oponenta: „Čím regulujete posuv šroubu pro kompenzaci nerovnoměrného zatížení beranu?“ Student odpověděl slovně a navrhl řízení pomocí PLC. Na otázku oponenta: „Používáte nějaký typ snímače?“ student navrhuje použití odporových snímačů a zdůvodnil svoji volbu. Na otázku oponenta: „Pomocí jakých prvků bude ohraňovací lis spuštěn a ovládán?“ student znovu popsal technologii ohraňování a navrhl princip řízení lisu. Komise v rámci rozpravy k práci rozporuje studentovo tvrzení, že je v lineárním vedení beranu vůle. Kde se na Slovensku vyrábí ohraňovací lisy? Student odpovídá Trumpf, komise odpověď doplňuje. Co to je PLC? Student odpovídá, že je to řídicí systém. Na doplňkovou otázku na rozdíl mezi PLC a CNC student zhodnotil, že CNC je pro řízení složitějších procesů. Jak funguje odporový snímač? Student z části popsal funkci snímače.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO