Marketingový mix podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje marketingovému mixu malé společnosti MINUTKY.CZ s.r.o., která se zabývá návrhem výroby samoobslužných parních tepovačů a následným obchodem s nimi. Jedná se o nový výrobek na českém trhu. Práce se tedy zaměřuje na čtyři základní taktické marketingové nástroje, jimiž jsou produkt, cena, distribuce a propagace. Výsledkem práce by mělo být sestavení marketingového mixu tak, aby se tento nový produkt uchytil na trhu co nejlépe.
The bachelor thesis deals with the marketing mix of the small company MINUTKY.CZ s.r.o., which deals with the design and manufacture of self-service steam pulverizers. This is a new product on the Czech market. The thesis focuses on four basic tactical marketing tools, such as product, price, distribution and promotion. The result of the thesis should be to build a marketing mix so that the new product is best placed on the market.
Description
Citation
KABÁT, A. Marketingový mix podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vratislav Kozák, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. et Ing. Mgr. Martina Skalická, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
otázka oponenta práce - odpovězeno v plném rozsahu doc. Kozák: Už jste realizoval své návrhy? - odpovězeno v plném rozsahu doc. Kozák: Jaká by byla návratnost investice? Myslíte si, že se Vám oplatí tato investice? - odpovězeno v plném rozsahu připomínka doc. Zinecker: Při zpracování práce jste nevyužíval odborný jazyk.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO