Marketingový mix vybraného podnikatelského subjektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na marketingový mix vybraného podnikatelského subjektu. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část vymezuje teoretické pojmy z oblasti marketingu a definuje vybrané analýzy. V analytické části je daný podnikatelský subjekt charakterizován a jsou zde provedeny jednotlivé analýzy. Návrhová část poté uvádí v návaznosti na analytickou část práce vlastní návrhy na změnu marketingového mixu v tomto podnikatelském subjektu.
Master’s thesis focuses on the marketing mix of selected business entity. Thesis is divided into theoretical, analytical and proposal part. Theoretical part is focused on theoretical concepts in marketing and defines several selected analyses. Analytical part consists of selected business entity characterization and analyses execution. Proposal part is focused on proposing changes in the marketing mix of selected business entity.
Description
Citation
PROCHÁZKOVÁ, A. Marketingový mix vybraného podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Karpeta (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-10
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Karpeta: Na str. 99 Ekonomické zhodnocení - Nemáte vyčíslené náklady k běžnému provozu u přípravy filtrované kávy, můžete to, prosím, vysvětlit? Ten váš návrh má omezenou roční platnost nebo se bude opakovat i další roky? Vzhledem k dnešní době, jak byste reagovala na změnu cen? - odpovězeno doc. Zich: Proč filtrovaná káva? Testovala jste to, zda zákazníci chtějí filtrovanou kávu? Jaké je struktura zákazníků? Na základě čeho se domníváte, že ženy preferují filtrovanou kávu? Odhady odlivu zákazníků, ve všech variantách Vám vzrostly tržby, vysvětlete to. Jaká je citlivost zákazníků na zvýšení ceny? Myslíte, že cenová citlivost tam nebude vstupovat? Proč si to myslíte? Jaké jsou ceny konkurence v tomto oboru? Co je výjimečné u vaši společnosti? Většina zákazníků jsou ženy, přesto se prezentuje kadeřnictví jako pro všechny - ženy, muže a děti, neměly by být návrhy trochu jiné? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO