Návrh podnikatelského konceptu startupu zabývajícího se automatizací a modernizací sportovišť

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na zpracování životaschopného a škálovatelného konceptu podnikání zabývající automatizací a modernizací sportovních zařízení. Teoretická část obsahuje literární rešerši zaměřující se na pojetí problematiky a metodologie u startupů a popis vybraných analyticko-výzkumných metod, které jsou pak následně použity v analytické části. Analytická část je zaměřena na validaci podnikatelské myšlenky s využitím metody Lean Canvas a provedení dalších analýz podnikatelského prostředí. Návrhová část obsahuje zvolenou strategii pro začínající startupový podnik, obchodní model a minimální životaschopný produkt s možností následného škálování u zákaznických segmentů.
The diploma thesis focuses on the processing of a viable and scalable business concept dealing with the automation and modernization of sports fields. The theoretical part contains a literary framework focusing on the concept of the problem and methodology in start-ups and a description of selected analytical-research methods, which are then used in the analytical part. The analytical part focuses on validating the business idea using the Lean Canvas method and conducting further analyses of the business environment. The proposal part contains the chosen strategy for the start-up business, the business model and the minimum viable product with the possibility of subsequent scaling with customer segments.
Description
Citation
FRANC, Š. Návrh podnikatelského konceptu startupu zabývajícího se automatizací a modernizací sportovišť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dagmar Řešetková, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-09
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: Ing. Dagmar Řešetková, Ph.D.: Na jaký typ sportovišť se s Vaší prací zaměřujete - komerční nebo např. školní? - zodpovězeno Jak je zajištěný servis u sportovišť? - zodpovězeno Ing. Veronika Bumberová, Ph.D.: Proč jste si vybral lokální trh? - zodpovězeno doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.: Vidíte perspektivu Vašeho řešení do dalších oblastí? - zodpovězeno Proč by mělo mít smysl komunikovat s koncovými uživateli? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO