Sběr dat ze snímačů při konfirmaci teplotní komory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou programu na automazovaný zber dát pri konfirmácií teplotnej komory. V prvej kapitole je popísaná konfirmácia komory. V druhej kapitole je urobený prehľad snímačov teploty a popis použitého hardvéru. V tretej kapitole je popísaná práca s vybranými knižnicami LabVIEW a programovými architektúrami. V štvrtej kapitole popisujem ako funguje celý program. Piata kapitola slúži ako návod na použitie a v posledná kapitola obsahuje zhodnotenie programu a nápady na možné zlepšenie.
Thesis deals with desing and implementation of automated data collection during confirmation of temperature chamber. First chapter describes the confirmation of temperature chamber. Second chapter consist of overview of temperature sensors and description of hardware used in the thesis. Third chapter describes work with selected LabVIEW libraries and architectures. Whole LabVIEW application is described in chapter four. Chapter Fifth chapter serves as user manual and last chapter consist of evaluation of application and ideas for improvements.
Description
Citation
PLATKO, P. Sběr dat ze snímačů při konfirmaci teplotní komory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student obhájil diplomovou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy (ukládání souboru, ventilátor v komoře).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO