Studium stability ettringitu v závislosti na vnějších podmínkách

Abstract
Disertační práce se zabývala studiem termodynamické stability ettringitu. Ettringit byl neprve připraven dvěma různými způsoby a následně uložen ve zvolených prostředích. Dále byla zkoumána stabilita ettringitu v interakci s kalciumsilikáty. Protože ettringit může vznikat jako hydratační produkt fluidního popílku, byly v závěru práce zkoumány vlastnosti portlandského popílkového cementu ve srovnání s cementem portlandským a portlandským struskovým cementem.
The doctoral thesis was focused on the study of thermodynamic stability of ettringite. Ettringite was first prepared in two different ways and then exposed in chosen environments. Furthermore, the stability of ettringite in interaction with calciumsilicates was investigated. As ettringite can be formed as a hydration product of fluidized bed fly ash, the properties of Portland fly ash cement in comparison with Portland cement and Portland slag cement were investigated at the end of the thesis.
Description
Citation
PEKÁRKOVÁ, J. Studium stability ettringitu v závislosti na vnějších podmínkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO