Vliv nastavení parametrů míchací linky na vlastnosti kaučukové směsi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Hlavním cílem práce je stanovit optimální procesní parametry při míchání kaučukové směsi ve firmě Barum Continental, s.r.o. Dispergace složek je jedním z nejdůležitějších kroků pro výrobu kvalitní pneumatiky. Přestože se mícháním kaučukových směsí zabývá už několikátá generace odborníků, všechny vlivy ještě nebyly prozkoumány. Automobilový průmysl klade důraz na snižování emisí, a kvůli tomu vyvíjí tlak také na výrobce pneumatik, kteří ke snižování emisí mohou přispět zvyšováním tuhosti plášťů, a tedy snížením valivého odporu pneumatiky. Vyšší tuhost vykazují pláště plněné modifikovanou silikou, které díky organosilanům tvoří s řetězci kaučuků trojrozměrnou síť, která se prolíná se sítí vytvořenou vulkanizací sirnými můstky. Cíly diplomové práce je rovněž seznámení se s provozem a technologiemi používanými pro míchání kaučukových směsí určených k výrobě pneumatik.
The main goal of this thesis is to set optimal rubber mixture processing parameters in Barum Continental Ltd. Dispersion is one of the most important tire production steps. Although rubber mixing has been researched by several generations of experts, there are still some unexplored influencing variables. The automotive companies are keen on the reduction of emissions and therefore pushes the tire manufactures as they can contribute to emission reduction, as well as the enhancement of tire toughness. Enhancement of tire toughness causes the decreasing of rolling resistance. Higher toughness is exhibited by tires made of rubber filled by surface modified silica. Silica filled mixtures creates a three-dimensional net which is capable to coexist with a net made by vulcanization reaction. Other goals of this thesis are to understand the process and technologies used for mixing rubber mixtures designated for tire production.
Description
Citation
SMIŘICKÝ, J. Vliv nastavení parametrů míchací linky na vlastnosti kaučukové směsi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen)
Date of acceptance
2019-05-27
Defence
1. Diplomant se ve své stručné prezentaci pokusil komisi seznámit s výsledky své až příliš prakticky zaměřené diplomové práce. Prezentace práce byla vcelku jasná a srozumitelná.2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci.3. Student na dotazy oponenta reagoval převážně správně.4. Diskuse: Členové komise vznesli několik přípomínek a otázek zaměřených na rozsah a záměr prací prováděných studentem a ve spolupracující firmě. Se členy komise diskutoval poměrně fundovaně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO