Městský dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Brno-střed - nejvýznamnější část Brna ve které se nachází spousta dosud nevyužitých míst. Jedním z nich je parcela na ulici Pellicova, která spadá pod odbor školství, sportu, kultury a mládeže. Návrh se bude zabývat moderním využitím této plochy pro doplnění funkcí místní struktury kulturně - edukativních staveb.
Center of Brno is one of the most important parts of Brno. There are many unused places such as parcel on Pellicova street which belongs to department of education, sport, culture and youth. The project is about using the parcel for creating new function for culture - education buildings.
Description
Citation
MRHAČ, J. Městský dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen) Ing. arch. Lubomír Kipila (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Student obeznamuje komisi se zadáním a vybranou lokalitou. Prezentuje postupně koncept, funkční řešení, půdorysy a vizualizace. Byla přečtena hodnocení vedoucího práce a oponenta. Student reaguje na otázky od opnenta: barevnost interiéru a exteriéru, odstavná plocha pro automobil při vstupu do garáže. Reakce komise: kotvení proskl. Zábradlí, řešení skladby střešního pláště, požární únik z objektu, odvětrání a osvětlení sportovní haly, řešení materiality a výrazu fasády, dispozice hygienického zařízení, konstrukční řešení stropů a stěn objektu, problematika parkování v objektu a nepřístupnost lodžií v objektu. Student reaguje na otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO