Technology of Implementation of the Pitched Green Roof on the Testing Building EnviHut

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-06-13
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
The idea of green roofs with simple application aims for expansion of using green roofs in the contemporary construction industry. The local climatic conditions of larger urban units may be positively affected due to numerous incidences of these structures. The application of environmentally friendly materials of green roofs dramatically increases economic costs of a whole project in this time. This article describes one of the possible solutions that would minimize the effect of the negative aspects mentioned above. The technology of testing installation was carried out in a residential research project EnviHUT. The inclination of the gable roof is 30°. The project EnviHUT is designed as a self-sufficient mobile unit that can be used for example as a weekend recreation facility. A more detailed description of the testing installation is a part of this article. The process of continues monitoring is regularly restored by the team of Brno University of Technology and more information is indicated on the website. Three variants of green roofs - extensive sedum roof, biodiverse semi-intensive roof and roof made up from turf carpets were implemented on the described building EnviHUT. Each layer's set of the examined vegetation layer system shows different building-physical characteristics and also different properties from architectural and also botanical perspectives. The tested vegetative-retention mats are made from recycled polyester fibres and they are a part of all the above mentioned variants of green roofs. This solution allows to simplify and speed up the installation of the pitched and flat green roofs and it also provides a high level of protection of waterproofing layers during installation.
Idea vegetačního zastřešení s jednoduchou aplikací má za cíl rozšířit použití zelených střech v soudobém stavebním průmyslu. Díky většímu výskytu těchto konstrukcí lze pozitivně ovlivnit lokální klimatické podmínky větších urbanistických celků. Aplikace ekologicky šetrných materiálů vegetačního zastřešení v současné době razantně zvyšuje ekonomickou náročnost celého projektu. Tento článek popisuje jedno z možných řešení, které by minimalizovalo vliv výše uvedených negativních hledisek, a zaměřuje se technologii testovací instalace na obytném výzkumném objektu ,,EnviHut“ se sklonem střechy 30°. EnviHut je koncipována jako soběstačná mobilní jednotka, kterou lze například využít jako víkendový rekreační objekt. Podrobnější popis testované instalace zpravované týmem Brno University of Technology je součástí tohoto článku nebo elektronicky na http://envihut.com/. Na tomto objektu byly realizovány tři varianty zelených střech – extenzivní, biodiverzní semi-intenzivní a turf. Každá skladba zkoumaného vegetačního souvrství zobrazuje nejen rozdílné stavebně-fyzikální charakteristiky, ale i rozdílné vlastnosti z architektonicky botanického pohledu. Součástí skladby všech uvedených variant je zkušební vegetačně-retenční vrstva vyrobená z recyklovaných polyesterových textilií. Tato polyesterová deska umožnila zj
Description
Citation
Procedia Engineering. 2016, vol. 161, issue 1, p. 1904-1909.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816329824
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO