Intelligent transportation systems for Czech ageing generation

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-03-10
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
Human Machine interface for ageing drivers generation. In the Czech Republic owning and utilising of a car is one of the best remedies against a diminishing of cruising radius in old age and a comfortable mean to sustain autonomy and independence of living as well as social relations. Physical handicaps and limits of the elderly could be compensated today by sophisticated technical solutions. Promotion of specialised driver-assistance systems in the cars and advancement of the demand for age relevant cars with high-tech-optimisation should be the remedy; It is expected that these technical means will be used to a far greater degree in the future for the purposes of preventing road accidents (active safety) and to reduce the impact of the road accidents that do occur (passive safety) to senior citizens. The use of telematic should help in preventing accidents. Technical development increasing the safety of vehicles for older passengers need not be the privilege of a few. It will be necessary to co-operate with manufacturers to ensure that technical innovations are available to all and attainable as soon as possible for a wide range of new vehicles. The possibilities for equipping older vehicles already on the roads with new technical means of prevention should also be investigated. With changing attitudes and conditions the desire to travel for services, business and leisure represents a potential major new source of ideas for IVIS and ADAS designers and producers. Senior drivers represent a potential major new source of ideas for IVIS and ADAS designers and producers. The telematic development including IVIS and ADAS designed to reduce traffic accidents and to support elderly drivers in a suitable and user-oriented way may be appropriate solution.
Inteligentní technologie pro podporu řidičů seniorů. Rozhraní člověk/stroj pro stárnoucí generace řidičů. V České republice je vlastnictví a využívání automobilu jedním z nejlepších prostředků proti snižování cestovního rádiusu ve stáří pro pohodlné udržení samostatnosti a nezávislosti bydlení, jakož i sociálních vztahů. Fyzické nevýhody a omezení starších lidí by mohly být vyrovnány pomocí promyšlených technických řešení. Podpora systémů odborné asistence řidiče v autech a rozvoj poptávky po věku relevantní automobilům s high-tech optimalizace by měly být lék. Očekává se, že tyto technické prostředky budou použity v mnohem větší míře v budoucnu za účelem prevence dopravních nehod (aktivní bezpečnost) a snížení dopadu silničních nehod (pasivní bezpečnost). Využívání telematiky by mělo pomoci při předcházení nehodám. Bude nezbytné spolupracovat s výrobci, aby zajistili, že technické inovace jsou k dispozici všem a dosažitelné co nejdříve pro širokou škálu nových vozidel.
Description
Citation
Perspectives in Science. 2016, vol. 7, issue 1, p. 304-311.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213020915000956
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO