Vliv rozvoje územní infrastruktury na trh s nemovitostmi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V diplomové práci je zpracován vliv územní infrastruktury na trh s nemovitostmi v příhraničních regionech České republiky, Polska a Německa. Jsou vytvořeny databáze informací o lokalitách a nemovitostech, které jsou výsledkem sběru dat. Jedná především o typ nemovitosti, dispozice a lokalitu, ve které se nemovitost nachází. Analýza dat umožňuje vyhodnotit vliv územní infrastruktury v kontextu průměrných tržních cen nemovitostí, v příhraničním regionu Česká republika-Německo-Polsko.
The diploma thesis deals with how the influence of territorial infrastructure affects the real estate market in the border regions of the Czech republic, Poland and Germany. In the thesis are created databases about localities and realities, that are the outcomes of the data collection. Data collections mainly concerns the type of property, layout and the location of the property. From the data analysis is possible to evaluate the influence of territorial infrastructure in the context of average market values of real estates in the border region Czech Republic-Germany-Poland.
Description
Citation
ŽIŽKOVÁ, K. Vliv rozvoje územní infrastruktury na trh s nemovitostmi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Marek - tajemník, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. - člen, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen, Ing. Lukáš Witala, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Závěrečnou práci obhajovala na dobré úrovni vyžadované pro mgr. práce. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala dobře. Na otázky členů komise odpověděla na dobré úrovni. Rovněž na doplňkové otázky od vedoucího závěrečné práce a oponenta odpověděla dobře. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na dobré požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO