Provoz otopných těles

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá provozem otopných těles. Je rozdělena do tří částí. V první části jsou popsány jednotlivé typy otopných těles a otopných ploch, regulace otopných těles a měření tepla, v druhé části je řešen návrh vytápění a přípravy teplé vody v bytovém domě v Brně ve dvou variantách koncepčního řešení a ve třetí části je formou experimentálního měření zpracována problematika provozu otopných těles během reálného dne v topné sezóně a provozních stavů, které můžou nastat.
This diploma thesis deals with the operation of radiators. It is divided into three parts. The first part describes the various types of radiators and heating surfaces, radiator control and heat measurement, the second part deals with the design of heating and hot water in an apartment building in Brno in two variants of the conceptual solution and the third part is processed in the form of experimental measurements issues of radiator operation during a real day in the heating season and operating conditions that may occur.
Description
Citation
MAŠEK, M. Provoz otopných těles [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - předseda, prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. - místopředseda, Ing. Jana Doležalová - tajemník, Ing. Alexandr Baroň - tajemník, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Horká - člen, Ing. Ervín Dohnálek - člen, Ing. Marian Formánek, Ph.D. - člen, Ing. Jan Topič, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student nejprve představil svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsal provoz otopných těles. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise. Otázky oponenta: 1) Na straně 34 uvádíte rozúčtování tepla v bytových domech, v níž je uvedeno pouze jakými způsoby se data o spotřebě tepla sbírají, nikoliv informace k samotnému rozúčtování. Jak se provádí rozúčtování nákladů na vytápění v bytových domech? Jakými právními předpisy se rozúčtování řídí? 2) Varianta vytápění č.1 - na společných chodbách jsou navržena otopná tělesa každé o výkonu 819 W. Z jakého důvodu byla zvolena otopná tělesa s několikanásobně vyšším výkonem, než je tepelná ztráta místností? 3) Varianta č.2 - v koupelnách, které jsou společné s toaletou dochází ke křížení potrubí k rozvaděčům- sběračům podlahového vytápění. Jak bude tento detail uložení potrubí v podlaze řešen? 4) V závěru kapitoly B.7.6 uvádíte, že varianta č.2 má ekologičtější provoz z hlediska dopadu na životní prostředí. Výpočtem jakého parametru je možné toto tvrzení podepřít? A jak si co do provozních nákladů stojí obě varianty vytápění při současné cenové hladině energií? Otázky komise: 1) Zohledňuje metoda rozúčtování tepla v bytových domech orientaci bytu? 2) Tlaky v otopných soustavách, rizika, řešení. 3) Využití a účel pojistného ventilu v návrhu? A – Student výborně reagoval a zaujal stanoviska ke všem připomínkám k předložené diplomové práci od oponenta i členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO