Vyhledávací studie silnice I/44 v úseku Rapotín – Velké Losiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Predmetom diplomovej práce je vyhledávací studie obchvatu obcí Rapotín a Velké Losiny. Obce sa nachádzajú v Olomouckom kraji, okres Šumperk. Obchvat je riešený ako preložka cesty I/44. Hlavným cieľom práce je zníženie intenzity dopravy a zvýšenie bezpečnosti v obciach.
The subject of this diploma thesis is a location study of the Rapotín and Velké Losiny bypass. The villages are located in the Olomouc region, Šumperk district. The bypass is designed as a relaying of existing road I/44. The main goal of the work is to reduce the traffic intensity and increase safety in the villages.
Description
Citation
MARUŠINEC, Š. Vyhledávací studie silnice I/44 v úseku Rapotín – Velké Losiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. - předseda, Ing. Michal Radimský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Lucie Kejvalová - tajemník, Ing. Radka Matuszková - člen, Ing. Tomáš Jakl - člen, Ing. Radek Komenda - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student představil v deseti minutách svoji diplomovou práci Vyhledávací studie silnice I/44 v úseku Rapotín - Velké Losiny. Jeho přednes byl lehce nervózní. Poté zodpověděl na otázky oponenta: Otázka: Na trase obchvatu jsou navrženy dvě kategorie S 11,5/90 a S 9,5/90. Co je důvodem ke změně kategorie a je tato změna nutná? Odpověď: Student odpověděl a vysvětlil důvod. Otázka: Na konci úseku přeložky silnice I/11 dochází ke křížení se stávající silnicí I/11, které je řešeno úrovňovou křižovatkou. Tato křižovatka se však nachází poměrně blízko stávajícího úrovňového železničního přejezdu. Jaká opatření jsou nutná pro zajištění bezpečnosti v daném místě křížení s žel. tratí? Odpověď: Student odpověděl a proběhla další diskuse. Otázka: Ve vzorových příčných řezech je u komunikací s vysokým násypem navrženo svodidlo s úrovní zadržení H1. Běžně však postačuje úroveň zadržení N2. Co vedlo diplomanta k návrhu zvýšení úrovně zadržení? Odpověď: Student odpověděl a vysvětlil důvod. Diskuse: Otázka: Proč jste řešil křižovatku tímto vodorovným značením? Odpověď: Student výborně reagoval na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO