Vliv obsahu CaO na specifické vlastnosti LCC, ULCC a NCC

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Žárobetony jsou stále více používaným žárovzdorným materiálem s rostoucí oblibou v různých aplikacích. Tři typy žárobetonů (LCC, ULCC a NCC) byly navrženy a testovány. Jednou z důležitých vlastností, která je u taveninami napadených žáromateriálů sledovaná, je korozní odolnost. Pro prvotní testování byla využita korozní kelímková zkouška a jako korozní činidlo byl v této práci použit uhličitan draselný. Vliv koroze byl posuzován pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) a rentgenové difrakce (XRD). Výsledky potvrzují, že vyšší množství CaO z hlinitanového cementu obsažené v žárobetonu může vést k tvorbě nízkotavitelných eutektik snižujících korozivzdornost. Korozní odolnost žárobetonů je možné zvýšit snížením obsahu oxidu vápenatého nebo úplnou náhradou hlinitanového cementu.
Castables are widely used refractory materials with variable applications. Three types of castables (low cement, ultra-low cement and no cement) were tested to compare their specific properties. Also, corrosion resistance test as an important factor influencing castables design was carried out. Potassium carbonate was used as a corrosive medium using static crucible method. The corrosion mechanisms were evaluated by Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-ray Diffraction (XRD). The results confirmed that the presence of higher amount of calcium oxide from the Calcium Aluminate Cement (CAC) leads to formation of calcite and anorthite. The corrosion resistance was improved with decreasing or replacing the hydraulic bond.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 525-532. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO