Models of pilot behavior and their use to evaluate the state of pilot training

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-09-02
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology
Altmetrics
Abstract
This article discusses the possibilities of obtaining new information related to human behavior, namely the changes or progressive development of pilots‘ abilities during training. The main assumption is that a pilot’s ability can be evaluated based on a corresponding behavioral model, whose parameters are estimated using mathematical identification procedures. The mean values of the identified parameters are obtained via statistical methods. These parameters are then monitored and their changes evaluated. In this context, the paper introduces and examines relevant mathematical models of human (pilot) behavior, the pilot-aircraft interaction, and an example of the mathematical analysis.
Tento článek pojednává o možnosti získávání nových informací týkajících se lidského chování, zejména změny nebo progresivní rozvoj schopností pilotů během tréninku. Hlavní předpoklad je, že schopnosti pilota lze vyhodnotit na základě odpovídajícího modelu chování, jehož parametry jsou estimovány pomocí matematických identifikačních postupů. Průměrné hodnoty identifikovaných parametrů jsou pak získány prostřednictvím statistických metod. Tyto parametry jsou pak sledovány a jsou vyhodnocovány jejich změny. Obsahem článku je tedy popis matematického modelu chování pilota, možnosti vzájemné interakce pilot-letoun a ukázka matematické analýzy.
Description
Citation
Journal of Electrical Engineering . 2016, vol. 67, issue 4, p. 267-272.
http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/4_116-05.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO