Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá finanční situací společnosti Krnovské opravny a strojírny, s.r.o., v období 2015-2019. Teoretická část vysvětluje ekonomické ukazatele, jejich vzorce a postupy, které jsou zapotřebí k sestavení finanční analýzy. V analytické části jsou použity metody, které aplikují poznatky z předešlé části. V poslední části práce jsou předloženy návrhy a opatření ke zlepšení stavu analyzované společnosti.
This Bachelor thesis is focused on Krnovske opravny a strojirny s.r.o. company´s financial situation from the year 2015 to 2019. The theoretical part explains some ecomic indicators, formulas, and methods needed for financial analysis. In the analytical part, the methods that apply findings from previous part are described. The last part of the thesis deals with suggestions and adjustments to improve current situation of the company.
Description
Citation
KUČEROVÁ, K. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Poláček: Který z vašich návrhů je nejvhodnější a proč? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO