Vrážné – rozšíření zenového centra Kwan Um

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomní projekt se bude zabývat rozšířením zenového centra nacházejícího se v malé obci Vrážné. Obecně v této krajině v okolí města Jevíčka ubývá v takovýchto malých obcích a osadách místních obyvatel a zůstávají po nich malebné, avšak časem chátrající statky s obytnými a hospodářskými budovami. Jednou z nadějí, jak do této postupně upadající vesnické struktury vrátit život, je v tomto konkrétním případě zenová škola Kwan Um, která jednu z těchto nemovitostí koupila a začala ji pomalu opravovat. Samotná zenová meditace pochází z Východní Asie a to z Jižní Koreje. Jak tuto tradici transformovat do vesnického prostředí, jak podpořit komunitu této školy a najít souznění s celou vesnicí a místními tradicemi? To jsou otázky, které bude diplomní projekt řešit.
The diploma project will deal with the extension of the Zen centre located in the small village of Vrážné. In general, in this landscape around the town of Jevíčko, the number of residents in these small villages and settlements is declining and the picturesque, but over time decaying farms with residential and farm buildings remain. One of the hopes of bringing life back to this gradually declining village structure is in this particular case the Zen school of Kwan Um, which bought one of these properties and began to repair it slowly. Zen meditation itself comes from East Asia, namely from the South Korea. How to transform this tradition into a rural environment, how to support the community of this school and find harmony with the whole village and local traditions? These are the questions which the diploma project will address.
Description
Citation
GROSS, K. Vrážné – rozšíření zenového centra Kwan Um [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Blažek Lukáš (předseda) Ing. arch. Václav Kocián (člen) Ing. arch. Jan Pospíšil (člen) Ing. arch. Pavel Martinka (člen) Ing. Marek Dostál (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO